Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Thanh quyết toán công trình - HNCT2

Work Location Ha Noi (Cau Giay District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Civil / Construction, Wood
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Cập nhật dự toán đã được ký duyệt lên phần mềm kế toán.
 • Làm hồ sơ thanh toán cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp dựa vào dự toán và hợp đồng ký kết.
 • Kiểm tra, đối chiếu, theo dõi số liệu chứng từ thanh toán từ cấp quản lý ( Chỉ Huy Trưởng ) gửi về  so với phần mềm kế toán.
 • Quản lý, theo dõi, phân tích chi tiết số liệu khối lượng thanh toán theo từng công trình, từng hạng mục thi công, từng nhà cung cấp.
 • Tổng hợp và đưa dự kiến chi phí tháng tiếp theo cho bộ phận kế toán
 • Theo dõi, quản lý vật tư, đề xuất thiết bị cung cấp cho công trình.
 • Theo dõi về các vấn đề liên quan đến nhân sự công trình.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

Job Requirement

 • Bằng cấp yêu cầu: Cử nhân ưu tiên có kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán.
 • Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương về quản lý, thanh toán công trình.
 • Kiến thức yêu cầu: Sử dụng thành thạo Microsoft Office, phần mềm kế toán,
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng trình bày.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Biết cách quản lý, theo dõi, phân tích số liệu.
 • Ưu tiên biết phần mềm SAP.

People also viewed

AN CUONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.