Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên kế hoạch

Work Location Binh Duong (Tan Uyen)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process, Statistics, Wood
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tiếp nhận đơn đặt hàng từ  nhân viên tiếp nhận đơn hàng,Trưởng P.Kế hoạch.
 • Thời gian giao hàng hoàn tất từng tổ, công đoạn do mình phụ trách.
 • Năng lực SX (Năng suất lao động, năng suất MMTB, …).
 • Thời gian đồng bộ NVL, thời gian đồng bộ BTP, đồng bộ thành phẩm của các tổ, công đoạn sản xuất.
 • Kế hoạch gia công bên ngoài ( nếu có) trong trường hợp năng lực nhà máy quá tải.
 • Thông báo kế hoạch xuất hàng hàng ngày cho bộ phận có liên quan (Sales,Nguyên liệu,Phụ kiện,thống kê,đóng gói,giao nhận) để chuẩn bị thủ tục giao hàng theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng,Sales.

Thực hiện công tác chuẩn bị :

 • Kiểm tra hồ sơ sản phẩm,PYCSX khi triển khai kế hoạch sản xuất đơn hàng
 • Kiểm tra tiến độ cung ứng nguyên liệu,phụ kiện ,Bán thành phẩm chuyển giao từ công đoạn sản xuất đáp ứng theo tiến độ yêu cầu ngày giao hàng từng đơn hàng khi tiếp nhận
 • Tính toán, phân tích năng lực đáp ứng đơn hàng để không bị trễ hạn tiến độ hoàn tất tại từng tổ sản xuất do mình phụ trách.
 • Thường xuyên kiểm tra các nguồn lực (nhân sự, MMTB, NVL, CCDC,…) phục vụ cho việc triển khai SX đặc biệt chú trọng đến yếu tố đảm bảo NVL, BTP  phải đồng bộ khi  triển khai SX.
 • Xây dựng và phát hành các kế hoạch tiến độ sản xuất đến từng công đoạn để cân đối các công đoạn phù hợp với ngày giao hàng đã xác nhận):
 • Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu
 • Công đoạn cắt phôi
 • Công đoạn dán cạnh PVC
 • Công đoạn khoan CNC
 • Công đoạn chuẩn bị Phụ kiệnp(keo,phụ liệu, bao bì …)
 • Công đoạn sản xuất phần nguội
 • Công đoạn Lắp ráp
 • Công đoạn sản xuất đá solid surface
 • Công đoạn đóng gói bao bì 
 • Phối hợp các nhân viên sản xuất ,thống kê xưởng cập nhật , điều chỉnh , bổ sung số liệu thực hiện hàng ngày vào bảng tiến độ kế hoạch sản xuất ngày hoàn chỉnh .
 • Kiểm soát  kế hoạch tiến độ sx hàng ngày từng công đoạn phụ trách tại các nhà máy trên cơ sở phân tích năng lực từng công đoạn và bảng Kế hoạch sản xuất hàng ngày từng phân xưởng, công đoạn.
 • Phối hợp chặt chẽ với các Cụm trưởng Tổ trưởng sản xuất để triển khai từng đơn hàng đúng theo kế hoạch đã xây dựng và được phê duyệt
 • Phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, nhằm tìm giải pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.
 • Thay mặt Trưởng phòng trả lời-phúc đáp các thông tin liên quan đến tiến độ sản xuất từng đơn hàng khi khách hàng hoặc Phòng kinh doanh yêu cầu, cập nhật ngày giao hàng dự kiến trên chương trình SAP để Phòng kinh doanh trả lời với khách hàng.
 • Vận dụng thành công phương pháp “ KẾ HOẠCH KÉO”, trực tiếp đôn đốc, kiểm tra – kiểm soát tiến độ tại các công đoạn được phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc : Đúng số lượng-Đồng bộ-Đạt chất lượng – Đúng tiến độ thời gian, gọi tắt là “Nguyên tắc 4D”
 • Chế độ báo cáo :
 •  Báo cáo hàng ngày : tiến độ thực hiện đơn hàng, tình hình phát sinh các đơn hàng trực tiếp cho  TPKH
 •  Báo cáo hàng tuần : Tình hình thực hiện từng đơn hàng về : Số lượng, đồng bộ, chất lượng và tiến độ.
 •  Báo cáo tháng : Tổng hợp kết quả tháng, các nguyên nhân & giải pháp khắc phục
 • Thực hiện các công việc do Trưởng phòng Kế hoạch trực tiếp phân công, hoặc phối hợp với các NV Kế hoạch,Thống kê tổng hợp,Tổ trưởng ,Tổ phó và các Nhân sự có liên quan thực hiện.
 • Tiếp nhận mail chỉ đạo của Trưởng phòng Kế hoạch,GĐCTSX, Ban TGĐ, Trưởng PKD mail thông tin của các đơn vị trong Công ty, tổ chức triển khai phối hợp thực hiện.
 • Kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các công việc đã được Trưởng phòng Kế hoạch phân công cho CBNV trực thuộc Phòng.

Job Requirement

1.Bằng cấp (đến thời điểm hiện tại): Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành : Kế toán,Kế hoạch ,kỹ thuật,Quản trị kinh doanh…

2.Kinh nghiệm (đến thời điểm hiện tại):

 • Có trên 2 năm kinh nghiệm về kế hoạch sản xuất ngành gỗ.
 • Hiểu biết về phương pháp lập và triển khai KHSX.

3.Các kỹ năng khác (đến thời điểm hiện tại):  Năng động, thẳng thắn, chịu áp lực, cẩn thận, siêng năng.

 

 

People also viewed

AN CUONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.