Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng QA / Trưởng phòng QC

Work Location Binh Duong (Tan Uyen)
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Experiences 5 Years
Salary Competitive
Industry Interior / Exterior, Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process, Wood
Deadline to Apply 08/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Theo dõi kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề sản phẩm đầu ra.

- Theo dõi khiếu nại khách hàng và xác định các phản hồi của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các công đoạn sản xuất từ khi bắt đầu đến khi giao hàng.

- Quản lý, đào tạo nhân viên về chất lượng nhằm cải thiện ý thức chất lượng, định hướng theo quản lý chất lượng toàn diện.

- Quản lý hiệu quả và tối ưu hóa sử dụng con người trong phòng QA, QC thông qua việc xác định rõ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn.

- Xây dựng, triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy.

- Thiết lập và chịu trách nhiệm thực hiện, giám sát các tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Quản lý toàn bộ những hoạt động có liên quan đến bộ phận quản lý chất lượng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Job Requirement

* Phẩm chất đạo đức:

- Trung thực, cẩn thận

- Điềm đạm, chín chắn, hợp tác trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng

- Kỹ năng đàm phán thương lượng, kỹ năng tổ chức cuộc họp

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

* Chuyên môn:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong ngành gỗ nội thất, ưu tiên am hiểu về gỗ công nghiệp.

- Giỏi về kỹ thuật ngành gỗ, nội thất.

- Có kiến thức về ISO, công cụ quản lý chất lượng.

People also viewed

AN CUONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.