Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Kế toán quản trị

Work Location Binh Duong (Tan Uyen)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 06/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia chương trình lập và theo dõi ngân sách hoạt động của công ty
 • Kiểm tra, rà soát dữ liệu trên phần mềm kế toán, khai thác các tính năng của hệ thống
 • Tổng hợp và lập báo cáo phân tích chuyên môn so sánh theo Ngành hàng
 • Thực hiện lập báo cáo tài chính từ hoạt động kiểm tra, phân tích
 • Thực hiện tính giá thành cho các sản phẩm của Công ty
 • Thực hiện hạch toán về doanh thu chi tiết, phân bổ hợp lý chi phí chung
 • Kiểm tra chứng từ các khoản thu chi của công ty
 • Phân tích số liệu kế toán, tài chính để phục vụ làm báo cáo quản trị
 • Cập nhật và đánh giá ngân sách hàng tháng
 • Lập báo cáo hiệu quả kinh doanh từng phòng ban, toàn công ty
 • Thiết lập các biểu mẫu báo cáo để phục vụ công tác quản trị hiệu quả
 • Phân tích biến động giá thành
 • Hỗ trợ cấp quản lý cải tiến công việc trong bộ phận, tham gia vào các dự án Công ty phân công

Job Requirement

1. Phẩm chất cá nhân:     

 • Cầu tiến, ham học hỏi
 • Tinh thần trách nhiệm cao
 • Nhiệt tình, chăm chỉ

2. Chuyên môn:

 • Cử nhân Tài chính-Ngân hàng-Kế toán, ưu tiên có chứng chỉ CFA/CIMA/CPA/ ACCA
 • Hiểu biết về các quy định về tài chính, VAS, tín dụng ngân hàng, hợp đồng
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office, phần mềm kế toán, ưu tiên biết sử dụng SAP-ERP
 • Kỹ năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh tốt
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại các công ty sản xuất, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất đa quốc gia.

People also viewed

AN CUONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.