Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kế Toán Thanh Toán Công Trình

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ thanh toán từ P.Công trình ở HCM và HN theo dự toán đã được ký duyệt. 
- Đối chiếu chứng từ thanh toán được ký duyệt với số liệu đã lên phần mềm SAP, xác nhận số liệu trên SAP. 
- Lập chứng từ thu, chi phát sinh.
- Quản lý công nợ tạm ứng của nhân viên công trình theo từng đối tượng, từng công trình.
- Tổng hợp, Quản lý thanh toán của các công trình HCM, HN
- Cuối tháng, kiểm tra công nợ các chi phí phát sinh và clear công nợ tương ứng với từng lần thanh toán theo từng hóa đơn, từng công trình.
- hực hiện các công việc do cấp quản lý trực tiếp giao

Job Requirement

- Bằng cấp yêu cầu: Cử nhân Tài chính - Kế toán (nếu mới tốt nghiệp phải đạt loại khá trở lên)
- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại các công ty, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất, xây dựng.
- Kiến thức yêu cầu: Hiểu biết về các quy định về thuế của Việt Nam, hợp đồng. 
- Năng lực và kỹ năng yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office, phần mềm kế toán (ưu tiên biết SAP)
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tổng hợp số liệu.
- Kỹ năng trình bày.

People also viewed

AN CUONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.